Mesterképzés (MA)

Mesterképzés (MA)

A felsőfokú tanulmányok második lépcsője a mesterképzés (MA). Tanszékünk MA szinten a következő képzéseket kínálja:

  • francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés
  • franciatanári mesterképzés (kifutó rendszerben)

A mesterképzés két évig (négy félévig) tart, amelyet szakdolgozat elkészítése és záróvizsga letétele zár. A mesterfokozat megszerzéséhez és az oklevél kiadásához 120 kreditet kell összegyűjteni. A mesterképzésben Tanszékünk által kínált kötelező kurzusokból a hallgatóknak 110 kreditet kell teljesítenie. A fennmaradó 10 kredit Tanszékünk vagy az Egyetem kurzuskínálatából szabadon választható tanegységekből szerezhető meg.

Tanszékünk képzéseivel kapcsolatban tájékoztatást nyújt: Dr. Palágyi Tivadar, habilitált egyetemi docens (francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés) és Dr. Pálffy Gabriella, egyetemi adjunktus (franciatanári mesterképzés, kifutó rendszerben).

A francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés mintatervei letölthetők a Bölcsészettudományi Kar honlapjáról.