Alapképzés (BA)

Alapképzés (BA)

A felsőfokú tanulmányok első lépcsője az úgynevezett bolognai rendszerben az alapképzés (BA). Tanszékünk BA szinten a következő képzéseket kínálja:

  • újlatin nyelvek és kultúrák/romanisztika alapszak, francia szakirány
  • francia minor
  • francia filológiai szakirányú specializáció

Az alapképzés három évig (hat félévig) tart, amelyet szakdolgozat elkészítése és záróvizsga letétele zár. Az alapfokozat megszerzéséhez és az oklevél kiadásához 180 kreditet kell összegyűjteni. Az alapképzésben minden bölcsésznek a következő ismeretekből kell teljesítenie 120 kreditet: kötelező általános bölcsésztárgyak, a képzési ág és az alapszak közös képzésének tantárgyai és a „szakirányos” képzés tantárgyai. Az oklevél kiadásához szükséges további 60 kreditből egy 50 kredites egységet diszciplináris minor felvételével lehet megszerezni, illetve Tanszékünk lehetőséget biztosít arra is, hogy hallgatóink az alapszakon belüli francia filológiai szakirányú specializációval is teljesíthessék ezt az 50 kredites egységet. A fennmaradó 10 kredit szabadon választható tanegységekből szerezhető meg.

Tanszékünk képzéseivel kapcsolatban tájékoztatást nyújt: Dr. Cseppentő István, egyetemi adjunktus (alapképzés) és Zimonyi Péter, nyelvtanár (minor képzés).

A romanisztika alapszak, francia szakirány, illetve a francia minor képzés mintatervei letölthetők a Bölcsészettudományi Kar honlapjáról.