Doktori képzés (PhD)

Doktori képzés (PhD)

A felsőfokú tanulmányok harmadik lépcsője a doktori képzés (PhD). Tanszékünkön két doktori program működik:

  • Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig program
    Programvezető: Dr. Palágyi Tivadar, habilitált egyetemi docens
  • Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig program
    Programvezető: Dr. Maár Judit, egyetemi tanár

A 2016 őszétől beiratkozott doktori hallgatók az új, 2+2 éves képzési rend szerint végzik tanulmányaikat. A nyolc féléves doktori tanulmányok ideje alatt a hallgatóknak 240 kreditet kell teljesíteniük. A doktori kurzusok célja a szakmai ismeretek tudományos igényű elmélyítése, a kutatási módszerek elsajátítása, a kutatói, oktatói kvalitások továbbfejlesztése. A doktori fokozat megszerzéséhez a doktoranduszoknak a második év végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként eredményes komplex vizsgát kell tenniük, majd a kutatási és disszertációs szakasz (5-8. félév) után nyilvános vitában kell megvédeniük doktori disszertációjukat.

A doktori képzéssel kapcsolatos minden további információ megtalálható az Irodalomtudományi Doktori Iskola honlapján.