Erasmus pályázat a 2020/2021-es tanévre

2020.02.05.
Erasmus pályázat a 2020/2021-es tanévre

A pályázat feltételei:

Részképzésre és szakmai gyakorlatra pályázhatnak azok a BA-s hallgatók, akiknek van már legalább két elvégzett félévük, illetve azok az MA-s és doktori hallgatók, akik legalább 1 félévet elvégeztek már.
Az Erasmus+ szabályzat szerint minden hallgató képzési szintenként max. 12 hónap Erasmus státuszra jogosult, ennek megfelelően azok is pályázhatnak ismét, akik jelenlegi vagy korábbi képzési szintjükön már részesültek Erasmus-ösztöndíjban.

A pályázat tanszéki benyújtási határideje nyomtatott formában, eredeti aláírásokkal, a szükséges mellékletekkel együtt:
2020. március 2. 12:00 (Francia Tanszék titkársága)

Szükséges mellékletek:

  • hallgatói adatlap (2 példányban),
  • tanulmányi terv (magyarul és franciául),
  • önéletrajz (magyarul és franciául),
  • az előző két félév eredményei, a féléves átlagokkal kiegészítve (Neptunból kinyomtatva),
  • személyi igazolvány másolata,
  • annak, aki nem magyar állampolgár, a letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

Kérjük a pályázókat, hogy feltétlenül jelöljék meg a következőket:

  • melyik egyetemre pályáznak első, második, illetve harmadik helyen,
  • hány hónapra (4 vagy 5) kérik a támogatást,
  • melyik hónapban kívánják megkezdeni tanulmányaikat (őszi vagy tavaszi félév).

A hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat az intézet nem köteles fogadni.
További információk: www.elte.hu/erasmus/palyazat, a pályázható partnerintézmények listája ugyanezen a honlapon érhető el.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni.

Kalmár Anikó
(kalmar.aniko@btk.elte.hu)