Erasmus pályázat a 2021/2022-es tanévre

2021.02.19.
Erasmus pályázat a 2021/2022-es tanévre
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

  • részképzés
  • szakmai gyakorlat
  • diplomaszerzés / abszolválás utáni szakmai gyakorlat

A pályázat feltételei:

Részképzésre és szakmai gyakorlatra pályázhatnak azok a BA-s hallgatók, akiknek van már legalább két elvégzett félévük, illetve azok az MA-s és doktori hallgatók, akik legalább 1 félévet elvégeztek már.
Az Erasmus+ szabályzat szerint minden hallgató képzési szintenként max. 12 hónap Erasmus státuszra jogosult, ennek megfelelően azok is pályázhatnak ismét, akik jelenlegi vagy korábbi képzési szintjükön már részesültek Erasmus-ösztöndíjban.

A pályázat tanszéki benyújtási határideje:

2021. március 1. 12:00 (elektronikus formában a kalmar.aniko@btk.elte.hu címre)

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • hallgatói adatlap (+2 példányban papíralapon, aláírva is kérjük leadni a Tanszéken)
  • francia nyelvű tanulmányi terv
  • francia nyelvű önéletrajz

Kérjük a pályázókat, hogy feltétlenül jelöljék meg a következőket:

  • melyik egyetemre pályáznak első, második, illetve harmadik helyen,
  • hány hónapra (4 vagy 5) kérik a támogatást,
  • melyik hónapban kívánják megkezdeni tanulmányaikat (őszi vagy tavaszi félév).

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni.

Kalmár Anikó