Francia minor írásbeli szintfelmérő

Francia minor írásbeli szintfelmérő
09/03

2018. szeptember 03. 10:00

Alagsor 7-es terem (Múzeum krt. 4/C. alagsor 7.)

09/03

2018. szeptember 03. 10:00 -

Alagsor 7-es terem (Múzeum krt. 4/C. alagsor 7.)


Az I. évfolyam francia minor szakra írásbeli és szóbeli szintfelmérő után lehet bekerülni. Előzetes regisztráció nincs, elegendő a szintfelmérés időpontjában megjelenni. Kérjük, hogy pontosan jelenjenek meg, mert az írásbeli szintfelmérés pótlására nincs lehetőség!

A felvételhez megfelelő nyelvi előképzettség szükséges: ez egy korrekt B2 (középfok) szintű nyelvtudásnak, vagy egy jó színvonalú emelt szintű érettséginek felel meg. Kérjük, hogy akik ezzel a nyelvi szinttel még nem rendelkeznek (tehát pl. kezdő szinten vannak, vagy B1 szintű, alapfokú nyelvismerettel rendelkeznek), ne jelentkezzenek! 

Az egy órás írásbeli szintfelmérő a nyelvtani és lexikai kompetenciát, illetve az íráskészséget méri a következő egyszerű feladatokban:

  • alapvető nyelvtani jelenségeket tartalmazó, egyszerű magyar mondatok franciára fordítása szótár nélkül;
  • egyszerű ragozási táblázatok kitöltése;
  • rövid fogalmazás franciául.

Szótárat nem kell hozni, a felkészülésben segítségre lehet például Karakai Imre Francia nyelvtan magyaroknak című nyelvtankönyve, ill. az egyéb gimnáziumi tankönyvek nyelvtani és lexikai anyagának átismétlése.

A szóbeli szintfelmérésen azok a hallgatók vesznek részt, akik elfogadható írásbeli teljesítményt nyújtottak. Ennek során – az emelt szintű érettségihez vagy a B2 (középfok) szintű nyelvvizsgához hasonlóan – kötetlen célnyelvi társalgás folyik különböző témakörökben, különös tekintettel a leendő hallgató francia tanulmányokkal kapcsolatos terveire. Az érdeklődő hallgatók figyelmébe ajánljuk az ELTE BTK honlapján a francia minor szakra vonatkozó tanegységlistákat!

Szóbeli szintfelmérés és a kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja:
2018. szeptember 4. 10:00, helyszín: C. épület, alagsor 7-es terem.

Szervező: Zimonyi Péter nyelvtanár, az I. évfolyam francia minor szak felelőse.