Genette, a szerszámkészítő - Helikon-bemutató

Genette, a szerszámkészítő - Helikon-bemutató
03/10

2020. március 10. 16:00 - 17:30

Kelet Kávézó és Galéria (1114 Budapest, Bartók Béla út 29.)

03/10

2020. március 10. 16:00 - 17:30

Kelet Kávézó és Galéria (1114 Budapest, Bartók Béla út 29.)


A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle lapszámbemutatója.
Beszélgetnek: Angyalosi Gergely, Z. Varga Zoltán, Bene Adrián.
Moderál: Földes Györgyi.

A 2018-ban elhunyt Gérard Genette a francia irodalomtudomány egyik legfontosabb képviselője volt a 20. század második felében. Elméleti munkáit számos nyelvre lefordították, ezért túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az ezredfordulóra már világhírű volt, akinek a műveit ma is rendszeresen használják az egyetemi oktatásban az Egyesült Államoktól Japánig. Hosszú ideig „formalista”, vagy „strukturalista” poétikusnak és irodalomkritikusnak könyvelték el, aki évtizedeken keresztül azon fáradozott, hogy újabb és újabb eszközöket fabrikáljon az irodalmi művek megközelítéséhez (Figures I-V, 1966-2002). Roland Barthes köréhez tartozott, s így fontos szereplője volt a francia strukturalizmus nagy korszakának. 1970-ben Tzvetan Todorovval együtt megalapította a Poétique folyóiratot, amely szemléletében már eltért a klasszikus strukturalizmustól. A kilencvenes évek közepén kutatásainak egy újabb fejezetét nyitotta meg az esztétika irányába, beágyazva ezzel a poétikai kutatásokat egy jóval általánosabb teoretikus közegbe (L’œuvre de l’art I-II, 1994-1997). Az ebben a témakörben írott műveiben az angolszász és a kontinentális esztétikai tradíciók ötvözésére tett fontos kísérletet.