Lőrincze-díjat kapott Bárdosi Vilmos

2021.02.12.
Lőrincze-díjat kapott Bárdosi Vilmos
A kitüntetéssel Tanszékünk oktatójának a magyar nyelv művelése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységét ismerték el. Ezzel idegen nyelvi filológus első ízben részesült ebben a megtiszteltetésben.

A Lőrincze Lajos-díjat az Anyanyelvápolók Szövetsége 1993-ban alapította és évente egyszer adják át a magyar nyelv művelése érdekében végzett hazai vagy határon túli kiemelkedő nyelvművelő tevékenység elismeréséül. A díjat túlnyomó többségben magyar nyelvészek, műfordítók, középiskolai magyartanárok vagy éppen szerkesztők kapták meg eddig.

Bárdosi Vilmos egyetemi tanár 1976-ban végzett francia-német szakon, azóta Tanszékünk oktatója. 1991-ben kandidált, 1997-ben habilitált. 1997–2001 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. Hosszú ideig irányította az ELTE Romanisztikai Intézet munkáját, nevéhez fűződik az Egyetemközi Francia Központ alapítása is. A magyar-francia oktatási és kulturális kapcsolatok terén kifejtett munkájáért a francia kormány többször kitüntette. Fő kutatási területe a francia nyelvészet, azon belül is elsősorban a frazeográfia, lexikológia, lexikográfia és szemantika. Jelentős munkája Karakai Imrével a Francia nyelv lexikona, amely közérthetően, bőséges példaanyaggal illusztrálva közel 900 szócikkben tartalmazza mindazokat az információkat, amelyeket a francia nyelvről, használatának szabályairól és szabálytalanságairól tudni kell. 

Több évtizedes lexikográfusi tevékenysége során a francia mellett kiemelt figyelmet szentelt az anyanyelv ápolásának, kutatásának is. Pályája kezedetéről foglalkozik a magyar szólások és közmondások gyűjtésével, munkáját szótárak formájában teszi közé. Ilyen például a Szólások, közmondások eredete című frazeológiai etimológiai szótára, amely 1800 szólás, szóláshasonlat, helyzetmondat, közmondás és szállóige pontos jelentésértelmezését, stiláris minősítését, valamint eredetmagyarázatát tartalmazza irodalmi, művészettörténeti kitekintésekkel, továbbá számos idegen nyelvi párhuzam megadásával. A témában számos kötetet szerkesztett, tanulmányt írt.  

Fotó: Németh András Péter